Εξαίρετος Ομίλου Λαμία Ιανουάριος 2016


Lamia

Ο Ο.ΜΠ.ΕΛ ενημερώνει ότι το «εξαίρετος» που θα απονεμηθεί στην Έκθεση του Κυνοφιλικού Ομίλου Λαμίας το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 στην Λαμία από τον κριτή και πρόεδρο του Ο.ΜΠ.ΕΛ. κο Μιχάλη Παπαδάτο, θα προσμετράει ως «εξαίρετος» του Ομίλου για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση του τίτλου Πρωταθλητή Ελλάδος.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση: http://www.lamiadogsociety.gr/