Εξαίρετος Ομίλου Κόρινθος


okk-logo
Ο Ο.ΜΠ.ΕΛ ενημερώνει ότι το «εξαίρετος» που θα απονεμηθεί στην έκθεση του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας την Κυριακη 19/4/2015 στην Κόρινθο από την κριτή κα Αδραμιτλη Σισσυ, θα προσμετράει ως «εξαίρετος» του Ομίλου για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση του τίτλου Πρωταθλητή Ελλάδος.